enfermeiraПацієнт має право:
– на кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;
– на достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, включаючи існуючі та можливі фактори ризику та їх ступінь;
– на ознайомлення з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має місце при виконанні медичних маніпуляцій (операцій) та давати (або не давати) згоди на них. У випадках недієздатності пацієнта це право надається його близьким родичам або його опікунам;
– на правовий захист від будь-яких форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я;
– на відшкодування заподіяної шкоди здоров’ю;
–       на оскарження неправомірних рішень і дій працівників закладу охорони здоров’я;
–       на  можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди з висновками державної медичної експертизи.

Пацієнт зобов’язаний:
–       надати лікуючому лікарю  об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються його здоров’я;
–       дотримуватись правил розпорядку лікарні;
–       чітко виконувати приписи лікуючого лікаря (за виключенням хворих, в яких є порушення свідомості);
–       відшкодовувати збитки, навмисне нанесені майну лікарні;
–       особисто зробити відмітку в медичній карті про отримання обов’язкової інформації, згідно з законодавством України;
–       піклуватися про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
–       проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.

You must be logged in to post a comment.