МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ

ДО РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 26 КВІТНЯ 2017 РОКУ

Серед усіх трагедій, які пережило людство, Чорнобильська катастрофа, яка сталася 26 квітня 1986 року, переросла в катастрофу планетарного масштабу (Чорнобильський вибух дорівнює 500 атомним бомбам, скинутим на Хіросіму) і не має аналогів за масштабами, техногенними та медичними наслідками.

мал.1.3

Найбільша еколого-техногенна катастрофа сучасності  (7 рівень за шкалою МАГАТЕ) уже впродовж трьох десятиріч впливає на здоров’я людей та довкілля не тільки на радіоактивно забруднених територіях, а й на території всієї України.  

Чорнобильська катастрофа призвела до опромінення близько 4 млн населення України.

Тяжкий медичний вплив Чорнобильської аварії обумовлений комбінованою дією іонізуючого опромінення та інших факторів, таких як важкі метали, тощо,  а також величезного психологічного і соціального стресу.

Ґрінпіс і міжнародна організація «Лікарі проти ядерної війни» стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч чоловік, в Європі зафіксовано 10 000 випадків вроджених патологій у новонароджених, 10 000 випадків раку щитоподібної залози і очікується ще 50 тисяч. За даними організації Союз «Чорнобиль», з 600 000 ліквідаторів 10% померло і 165 000 стало інвалідами.

Міністерством охорони здоров’я України та Національною академією медичних наук України, а також підпорядкованими  їм закладами та установами, після аварії на  Чорнобильській атомній електростанції  приділялась значна  увага  стану здоров’я постраждалого населення України (обстеження, лікування, оздоровлення, реабілітація) та їх науковому супровіду. Результати цих досліджень свідчать про погіршення здоров’я всіх категорій постраждалих порівняно з контролем, у т.ч. і жителів радіоактивно забруднених територій. Тому мінімізація медичних наслідків Чорнобильської катастрофи   та підвищення ефективності медичної допомоги особам, які зазнали радіаційного впливу, не лише зберігають актуальність, а й  залишаються пріоритетними на найближчі роки.

В Україні створена система медичного нагляду за постраждалими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Серед заходів, передбачених у рамках цієї програми, є щорічна диспансеризація, амбулаторне та стаціонарне лікування, реабілітаційні заходи у санаторно-курортних умовах та реабілітаційних центрах.

Усі постраждалі від  аварії перебувають на обліках у територіальних та відомчих медичних закладах. Створено також спеціальний Державний реєстр України.

Епідеміологічними дослідженнями після аварії встановлено наявність у учасників ліквідації наслідків аварії зростання частоти та радіаційних ризиків ефектів опромінення – лейкемії, окремих форм солідних раків, непухлинних захворювань. За результатами аналізу довгострокового моніторингу злоякісних новоутворень у групах постраждалого населення встановлено перевищення національних показників захворюваності на цю патологію тільки в учасників ліквідації наслідків аварії 1886-1987 років участі. Серед усіх форм найбільшим відзначено зростання захворюваності на рак щитоподібної залози – у 5,6 разів. Захворюваність на рак молочної залози в учасників ліквідації наслідків аварії 1986-1987 років жіночої статі у 1,5 рази.

За інформацією ДЗ «Центр медичної статистики МОЗ України» на території України станом на 01.01.2015 року під диспансерним наглядом закладів охорони здоров’я сфери управління МОЗ України перебувало 2011779  осіб, потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, що складає 4,69% від загальної чисельності населення України.

Серед потерпілого населення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС діти 0-17 років включно складають 453391 осіб, або 22,5%; дорослі віком 18 років і старші – 1558388 осіб, або 77,5%.

За результатами щорічної диспансеризації постраждалих контингентів на обліку в Державному реєстрі України станом на 01.01.2017 року перебуває 2 349 164 постраждалих від аварії на ЧАЕС, з них:

– учасників ліквідації наслідків аварії – 315502 осіб;

– евакуйованих – 80821;

– проживають на радіоактивно-забруднених територіях -1529363,

– на момент аварії були дітьми – 298205,

– діти народжені від постраждалих батьків – 423478, у тому числі 125 273 до 14 років.

В 2016 році за даними Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в Черкаській області налічується 92095 постраждалих, з них 7978 мають статус ліквідаторів аварії, 61648 проживають на забруджених територіях, 961 евакуйовані, 21456 – діти учасників ліквідації наслідків аварії та 52 особи – онуки. По кількості постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Черкаська область посідає V місце в Україні.

Умовно здоровими є лише 4,37% ліквідаторів, дітей-чорнобильців – 20,96%.

Серед ліквідаторів зросла частота лейкемії та інших онкологічних захворювань: найбільше – рак щитоподібної (у 5, 6 разів) та молочної залози (у 1, 5 рази).

За останні п’ять років чисельність потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС зменшилось на 183966 осіб, з них ліквідаторів – на 35 017 осіб, евакуйованих – на 4 244 осіб, проживаючих на територіях радіоекологічного контролю – на 114 628 осіб.

У статево-віковій структурі у чоловіків і жінок перевагу має вікова група 50-54 років включно, відповідно 9,74% і 7,75%.

Надання медичної допомоги потерпілим

tysk-teamforhealthylifeВважається, що більша частина смертельних випадків, пов’язаних з дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями.

Повнота охоплення профілактичними оглядами протягом останніх років залишається майже на одному рівні: у 2010 році – 96,4%, у 2014 році – 96,4%, у 2016 році – 96,5%. З числа оглянутих повнота охоплення профілактичними оглядами серед дорослих склала відповідно 95,47% і 95,4%; дітей – 99,78% і 99,9%

Найбільше число хворих виявлено серед ліквідаторів – 98,38%; евакуйованих – 96,27%; проживаючих на територіях радіоекологічного контролю – 88,30%; осіб, які народились від батьків 1-3 групи первинного обліку – 72,33%; осіб, які народились від батьків 4 групи первинного обліку – 62,14%.

З числа хворих   було проліковано 99,61%. В основному лікувались амбулаторно –90,59% хворих, у стаціонарі – 21,08%, у санаторно-курортних закладах – 5,19% і реабілітаційних центрах – 0,35%.

На сьогодні мають право на безкоштовне амбулаторне та стаціонарне лікування (за пільговими рецептами лікарів) постраждалі І, ІІ, та частково ІІІ категорії.   Стаціонарна допомога жителям Черкаської області  надають  спеціалізовані відділення  радіаційного захисту населення КЗ «Черкаська обласна лікарня» ЧОР (125 ліжок), а жителям  м.Черкаси – терапевтичним відділенням № 1 КНП «Перша Черкаська міська лікарня» ЧМР (20 ліжок). Усім категоріям постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи проводиться безкоштовне обстеження в межах можливостей закладу.

Стан здоров’я потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Аналізуючи статистичні дані, що характеризують стан здоров’я серед дорослого потерпілого населення, можна відмітити поступове його погіршення.

Поширеність захворювань за період 2011-2015 років у цілому зросла на 2,62%

Серед окремих класів хвороб за зазначений період серед дорослого потерпілого контингенту внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС спостерігається зростання поширеності новоутворень, хвороб крові та кровотворних органів, хвороб ендокринної системи, хвороб ока та придаткового апарату, хвороб системи кровообігу, хвороб органів травлення, уроджених аномалій. Серед уроджених аномалій (вад розвитку), деформацій та хромосомних порушень спостерігається зростання уроджених аномалій системи кровообігу, органів травлення, сечових органів та синдрому Дауна.

У структурі поширеності  хвороб на 1 місці – хвороби системи кровообігу (35,50%), на 2 місці – хвороби органів травлення (13,77%), на 3 місці – хвороби органів дихання (11,71%).

Незважаючи на зниження первинної інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС спостерігається зростання інвалідності внаслідок новоутворень, у тому числі злоякісних.

Поширеність деяких інфекційних та паразитарних хвороб, розладів психіки та поведінки, хвороб нервової системи, вуха та соскоподібного відростка, органів дихання, шкіри та підшкірної клітковини, кістково-м’язової системи та сполучної тканини, сечостатевої системи та травм, навпаки, зменшилась.

Смертність серед дорослого населення потерпілого внаслідок аварії щороку збільшується. За 2011-2015 роки рівень смертності зріс  на 4,73% – відповідно з 195,7 на 10000 дорослого потерпілого населення до 204,95. Вважається, що більша частина смертельних випадків, пов’язаних з дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями.

У структурі первинної інвалідності серед дорослого потерпілого населення новоутворення складають 71,69%, хвороби системи кровообігу – 20,50%, хвороби нервової системи – 2,31%, уроджені аномалії – 1,56%, хвороби органів дихання – 1,32%, хвороби ендокринної системи – 0,97%, хвороби органів травлення – 0,70%, розлади психіки та поведінки – 0,30%.

Визначення того, яка частина захворювань з’явилася наслідком аварії — вельми складне завдання для медицини і статистики. Вважається, що більша частина смертельних випадків, пов’язаних з дією радіації, була або буде викликана онкологічними захворюваннями.

Такий досвід в Україні отримано під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, цей досвід є унікальним для всього світу і є пріоритетним міжнародним надбанням України.

Основними пріоритетами України у подальшому мають стати:

1. Відновлення розробки та затвердження Загальнодержавної  програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2015-2020 рр.

2. Фінансування у повному обсязі державних бюджетних програм: «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення»;

3. Продовження робіт із щорічної диспансеризації осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у спеціалізованих закладах охорони здоров’я;

4. Продовження довгострокового скринінгового обстеження осіб, які на момент аварії були у дитячому та підлітковому віці та проживали на територіях, що зазнали забруднення радіоактивним йодом.

5. Забезпечення адресної висококваліфікованої і спеціалізованої допомоги дітям, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

6. Проведення цілеспрямованих профілактичних, лікувальних і реабілітаційних заходів для зниження рівня дитячої захворюваності, інвалідності та смертності серед дитячого населення зазначеної категорії.

Система охорони здоров’я, її лікувально-профілактичні заклади, медичні працівники докладають зусиль для максимального забезпечення хворих постраждалих лікувально-профілактичною допомогою.

Проте слід зазначити, що коштів державного та місцевого бюджетів не вистачає для повного забезпечення потреб постраждалих ефективними лікувальними заходами, з року в рік зменшуються видатки на пільгове забезпечення постраждалих лікарським засобами.

Такі негаразди негативно позначаються на моральному стані постраждалих, затримують терміни отримання медичної допомоги, збільшують кількість звернень громадян зазначених категорій до центральних органів виконавчої влади.

Більшість українців і досі пов’язує свої важкі недуги та вразливий імунітет з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Звісно, хвороб, які б вважалися «чорнобильськими», не існує. Є звичайні недуги, але посилені радіацією. Не забуваймо, що середній вік постраждалих внаслідок аварії  нині становить 58 років. У такому віці  усім слід бути уважними до свого здоров’я. Необхідно щороку проходити відповідне обстеження та лікування.

Підготували Завідувач терапевтичного відділення №1
для лікування постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС  О.П.Герасимюк
та фельдшер із санітарної освіти    Семиліт Л.М.